Bel mij: 06 – 21 29 55 73 | E-mail: info@efi-salon.nl

Privacyverklaring

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leg ik je uit welke persoonsgegevens ik verzamel, gebruik en met welk doel. Ik raad je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Bijgewerkt op:  16 mei 2018

Privacybeleid www.efi-salon.nl
Via de website bied ik allerlei diensten aan. Daarbij verwerk ik privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd.
Ik vind het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens.

Daarbij houd ik mij aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat ik:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden ik persoonsgegevens verwerk. Dat doe ik via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperkentot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uitdrukkelijke toestemmingdoor op de knop verzenden te drukken;
 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij ik daar wettelijk toe verplicht ben;
 • wanneer ik jouw gegevens deel, (enkel bij wettelijke noodzaak)afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor  te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemenom jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van mij persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraagter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met mij wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

 Telefonisch +31 6 21 29 55 73
 E-mail info@efi-salon.nl
Post Merelstraat 25 – 1749 VJ Warmenhuizen

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van mijn website laat je bepaalde gegevens bij mij achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn.
Ik verwerk niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op mijn website jij kiest te gebruiken.

Persoonsgegevens
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op mijn website gebruikt, kan ik de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • naam
 • e-mail
 • telefoonnummer
 • Waarover en hoe je contact wilt ontvangen
 • Overige door jou aan mij toevertrouwde informatie via het bericht dat je aan ons verzend.

Doeleinden
Ik verwerk bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt):

 • om jou de mogelijkheid gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website.
 • om met jou te communiceren door middel van e-mail, telefoon, WhatsApp en andere persoonlijke communicatiemiddelen.

Verstrekking aan derden
Jouw gegevens worden niet doorgeven aan derde partijen, tenzij ik daar wettelijk toe verplicht ben;

Profilering en cookies
Ik koppel geen cookies aan jouw persoonsgegevens.

Beveiligen en bewaren
Ik neem passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorg ik dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat mijn veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Ik bewaar de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat ik de gegevens bewaar zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die ik langer moeten bewaren omdat de wet mij dit verplicht.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Ik kan namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Minderjarigen
Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers persoonsgegevens doorgeven via onze website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Ik kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op mijn website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruik ik nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk help ik je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met mij uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 16 mei 2018.

Openingstijden

EFI'S SCHOONHEIDSSALON IS ALLEEN OP AFSPRAAK GEOPEND.

MAANDAG 9:30 - 14:00
DINSDAG 9.30 - 14:00
WOENSDAG

9:00 - 12:30
19:30 - 21:30 gereserveerd voor vaste klanten
DONDERDAG 9.30 - 12.00
VRIJDAG 9.00 - 12:30
ZATERDAG GESLOTEN
ZONDAG GESLOTEN

Contact

EVA TUIN-FILIUS
SCHOONHEIDSPECIALISTE EN PEDICURE
MERELSTRAAT 25
1749 VJ WARMENHUIZEN
TEL. 06 - 21 29 55 73

Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram